Hvis nogen ikke kan lide dig / Du føler dig afvist – 14 redskaber

Hvis nogen ikke kan lide dig / Du føler dig afvist – 14 redskaber

oktober 4, 2019 Slået fra Af Gabriella

1. Mulige årsager til folk ikke kan lide dig – Det er ikke altid dig

Der kan være utallige årsager forbundet med, at folk har set sig skæv på dig – som måske i virkeligheden intet har med dig at gøre. Bl.a.:

 • Jalousi. De slås selv med mindreværdskomplekser. Din succes minder dem om deres egne mangler eller ønsker.
 • Du fremstår usikker. De ser en usikkerhed i dig, som de har svært ved at forholde sig til. Måske fordi de selv er usikre, eller bliver usikre. Men der er INTET galt med at være usikker.
 • Mindre gode tendenser. De ser nogle tendenser i dig, som de ikke bryder sig om. Og så er det i virkeligheden ikke dig, som person, de ikke bryder sig om, men dine tendenser.
 • Samme tendenser/spejlbillede. De kan være tilbøjelige til at se sig selv i dig. De har måske de samme tendenser, som de ikke er stolte af, og ikke har ønsket om at se i øjnene.

2. Gode og mindre gode sider – Dem har vi alle

De fleste af os mennesker har både gode og mindre gode sider. Nogle vægter dine gode sider så højt, at de er mere tilbøjelige til at gå på kompromis med dine mindre gode sider. Andre er ikke, og har svært ved at acceptere dine mindre gode sider. Sådan er vi så forskellige.

3. Selvværdstanker – Boost dig selv – Hvordan er din egen selvopfattelse?

Med en god og sand selvopfattelse af dig selv, – (som du også selv tror på) – er det nemmere at blokere for andre folks negative overbevisninger om dig. Derfor vil du også blive bedre til at lade det prale af, hvis nogen ikke kan lide dig. For du ved SELV, at du er god nok på bunden. Du kender dine intentioner bag dine handlinger, og du kender dine egne værdier.

4. Fokuser på dine værdier

Forsøg at lave en liste over dine indre værdier, og ros dig selv for dem. Hvis du har udfordringer med at gøre dette selv, så spørg en nær person der kender dig godt, om han eller hun kan hjælpe dig med at lave listen.

Eksempel:

  Jeg er omsorgsfuld.

  Jeg er kærlig.

  Jeg er hensynsfuld.

  Jeg er betænksom.

  Jeg går op i, at folk omkring mig har det godt, og ønsker det bedste for alle.

Er det nogle værdier, du kan nikke genkendende til? Eller har du nogle helt andre gode værdier? Hvorfor skulle folk så IKKE kunne lide dig med disse smukke værdier? Måske kender de dig bare ikke nok til at vide, at du har alle disse fantastiske værdier.

Eller også er de ligeglade med dem. Men så passer i bare ikke sammen. Dem der kender dig gør, og er ikke ligeglade med dem. Tværtimod.

5. Fokuser på dem der kan lide dig

Lav en liste over de personer, der elsker dig ubetinget, og kan lide dig, præcis for hvem du er. Til trods for dine mindre gode tendenser.

De mennesker der kan SE IND til dig. UANSET hvor meget du ’dummer dig’ / fejler. I så fald er det også dem, du passer bedst sammen med.

6. Førstehåndsindtryk er IKKE altafgørende

Nogle mennesker mestrer at give et godt førstehåndsindtryk. For andre mennesker falder det dem knapt så naturligt at brillere ved et første møde. Og så kan man risikere at blive fejlvurderet.

Derfor er førstehåndsindtryk ofte IKKE altafgørende. Det kan være tværtimod.

Mennesker kan i begyndelsen præstere med en sød og venlig adfærd, men med tiden opleves, at have haft en bagtanke med deres fremtræden.

Omvendt kan nogle mennesker fremstå mindre indbydende og virke stille/’’kedelige’’. Men hen ad vejen, kan det vise sig, at disse mennesker har en masse at byde på. Og opfattelsen ændres derved til det modsatte. For nogle spiller tryghed en væsentlig rolle. At befinde sig i noget ukendt, kan skabe utryghed og nervøsitet. Og som følge deraf, kan skygge for personens ’hele jeg’. Personens ’hele jeg’ vil, først over tid, udfolde sig, i takt med følelsen af tryghed øges.

Humøret kan ligeledes have indflydelse på, hvilket førstehåndsindtryk man giver. Hvor indbydende er man i stand til at være, hvis man er trist indeni, træt eller mangler energi?

Konklusion: Et førstehåndsindtryk, giver ikke altid det fulde billede af det hele menneske. Måske endda kun et omrids. Humør og tryghed spiller en rolle.

  ’’Og jeg tror, at næsten alle har prøvet at få et dårligt førstehåndsindtryk af en person, men så senere opleve, at man får et helt andet syn på personen, når man lærer personen at kende.’’– Jesper Bay-Hansen

7. Hvad skal du bruge dem til?

Det er måske en kynisk overskrift, der vil noget. Men den har en pointe. De gange jeg har kunnet mærke en person, ikke har brudt sig om mig, har jeg efterfølgende forsøgt at spørge mig selv:

Hvad sker der, hvis de ikke kan lide mig? Hvad sker der hvis, jeg dummer mig? Kan de gøre mig noget? Hvad kan jeg egentligt bruge ham/hende til?

Absolut ingenting.

Hvor mange har du egentlig behov for at imponere til hverdag?

Ordkløveri:

Lad os sige at du i nogle omfang er afhængig af menneskers bedømmelse. Eksempelvis en jobsamtale – et job du brænder efter at få, og derfor finder det nødvendigt at imponere arbejdsgiveren. Eller en person du gerne vil skabe en tættere relation med. Deres indtryk af dig vil altså have en essentiel betydning for dig.

Hvad er så det værste, der kan ske, I tilfælde af de ikke kan lide dig? Ville du kunne finde en anden løsning? En plan B? Finde et andet job der mindede om? Skabe en relation med en anden person, som du måske i sidste ende passer bedre med?

Har du i virkeligheden noget at bevise over for nogen? Andet end at komme og være dig?

8. Vi dømmer for hurtigt. – Du gjorde noget forkert. Derfor kan de ikke lide dig?

Et hverdagseksempel:

  ’Hun snerrede ad en anden person. Det var tarveligt. Hun er et dårligt menneske.’

Snerren eller råben er ofte ikke den mest hensigtsmæssige adfærd. Men det er MENNESKELIGT. Der er ingen, der er perfekte.

Så i stedet for at bestemme sig for, ikke at kunne lide et andet menneske – fordi man opdagede en uheldig tendens, – så kunne man forsøge at se bag. Kunne der have været sket en ubehagelig hændelse for personen tidligere på dagen? Er personen ked af det indeni? Er personen presset?

Man kunne forsøge at være undersøgende, frem for at drage en forhastet konklusion. Ofte ligger der noget bag folks adfærd.

9. Selvfordømmelse

Omvendt. Vi kan have de samme tendenser til at dømme os selv, når vi oplever vores egne uheldige sider. På samme måde kan vi ende med at drage en forhastet konklusion: ’’Så må JEG være et dårligt menneske.’’ Hvad sker der så? Selvværdet ender ofte med at dale.

Efter du har set en side i dig selv, du ikke er stolt af? Så kunne man forsøge at bruge episoden som et redskab. Episoden har hjulpet dig til at få øjnene op for en side i dig, du måske ikke kendte til. Men hvordan ville du opdage denne side af dig selv, hvis episoden ikke havde fundet sted?

Hvordan kan jeg ændre på disse sider i mig selv? Hvordan kan jeg en anden gang reagere anderledes, hvis samme hændelse skulle opstå?

Arbejd med det, samtidig med at bære over med dig selv. DU ER KUN ET MENNESKE. Og du var måske presset op i en krog, der fik dig til at handle tankeløst eller ukontrollerbart. Du havde ikke til formål at gøre nogen noget ondt. Er det ikke også hvad du ville have sagt til en god ven, der dømte sig selv hårdt pga. en fejl?

10. Puslespillet

Måske passer i bare ikke sammen. Accepter. Et puslespil er stort. Og vi er alle en del af det overordnede puslespil. Men kun få brikker passer med hinanden – på samme måde passer kun få mennesker præcis sammen med dig. Derfor er der ikke noget galt med de andre brikker i puslespillet. De passer bare ikke sammen med dig. Sammen udgør vi en større helhed. Et stort puslespil.

  – Lignelse af: Johnny C.

Du behøver derfor ikke være venner med hele verden!

Så længe du husker på: Der er intet galt med dig, og der er intet galt med modparten. I passer bare ikke sammen. Ellers ville det have lykkedes.

11. Hvad med dig selv?

Fletter du selv ind med alle mennesker på kloden? Med stor sandsynlighed ikke. Som du selv finder nogle mennesker mere interessante end andre, vil der omvendt også være mennesker, der finder andre mere interessante end dig. Det virker vel egentlig rimeligt nok, ikke?

Hvad vil du helst? Tilpasse dig andre mennesker? Eller stå ved dig selv og dine værdier? Og dermed bevare din selvrespekt?

Så hvis du er dig selv, og viser dig, som du er? Så vil du automatisk tiltrække de mennesker, du passer aller bedst med. Og andre du ikke passer med, vil du automatisk distanceres fra. Du får sorteret i det. At forsøge at vinde alles gunst, tager en stor del af din tid, dit liv og din energi – en energi du kunne have brugt på at være dig selv, og tiltrække de mennesker der virkelig passer sammen med dig.

Når du ved du passer med en anden person, så VED du det. Du mærker en tryghed indeni. Og det er ikke anstrengende. For det hele kommer naturligt. Brug din energi på folk du oprigtigt kan lide, og hvor det er gengældt. Du er ikke berettiget til at lukke alle mennesker ind i dit liv.

12. Alle SKAL kunne lide mig

Hvorfor har vi i virkeligheden et så stort behov for at få anerkendelse fra andre mennesker? Bunder en konstant søgen / stræben efter at være vellidt og blive bekræftet af andre mennesker i virkeligheden af vores eget ego?

Og for hvilken pris?

Når vi søger et behov for anerkendelse af andre mennesker, kommer vi ubevidst til at gøre os selv til slave for andre. Vi giver køb på vores egen frihed, og lader dem afgøre hvem vi er. Vi er, som de andre vil have vi skal være, frem for at være som vi er.

  – Insp. fra: www.hansshristianlundholm.dk.

13. Derfor: Accepter – Vi KAN ikke være venner med hele verden

Hvis folk ikke kan lide dig? Accepter det. Frem for at bruge energi på at overbevise dem om andet. Du er, den du er. Der findes mennesker, der kan lide dig, for præcis hvem du er, – uden nogen forventning om at skulle imponere eller bevise noget.

Vi kan ikke vinde alle folks gunst. Med mindre vi vælger at please dem med det, DE gerne vil høre, uden at vi giver plads til, hvad vi selv inderst inde tænker og føler. Dvs. på bekostning af os selv.

Hvis du virkelig kan lide et andet menneske, og du mærker at det ikke er gengældt i samme omfang, så forsøg ikke at ’’vinde’’ dem. Du kan ikke kontrollere om folk kan lide dig eller ej. Du kan være dig, og det er nok, for den person du oprigtigt passer sammen med.

  ’Løb ikke efter hesten. Hvis det er din hest, kommer den tilbage igen. – helt ad sig selv.’

Konklusion:

Der vil næsten ALTID være folk, der ikke kan lide dig uanset årsag. Accepter. Det er IKKE ens betydende med, at der er noget i vejen med dig, eller at du er et dårligt menneske. I passer bare ikke sammen.

Du har SÅ mange andre, der kan lide dig, PRÆCIS for hvem du er. Så lad os øve os i at holde fokus på dette!

14. Mulig forslag til løsning

Føler du dig fanget af andre menneskers forventninger til dig til hverdag? På en ikke så behagelig og anstrengende måde?

Måske du i virkeligheden befinder dig i et forkert miljø? En mulighed kunne være at begynde at gå på jagt efter miljøer, hvor du er værdsat for, præcis hvem du er. Uden behovet for at skulle præstere eller tvinge dig selv op i et bestemt gear – og være noget du ikke er. Et sted hvor du mildest talt føler, du bare kan komme og være. Et sted hvor du er tryg. Også selvom du er træt, ked af det eller ingenting har at sige. Med tiden vil du med stor sandsynlighed opleve bedring i dit sind. Og dit generelle behov for bekræftelse fra andre mennesker vil dale – når du finder ud af, at du er god, lige som du er – omgivet af mennesker der synes det samme.

Du har svaret i dig selv.

// Alt godt herfra. Pas på dig selv.